Temart Kalibrasyon Ölçüm ve Danışmanlık Merkezi
Temart Kalibrasyon Ölçüm ve Danışmanlık Merkezi

Teklif Formu

Adınız Soyadınız

E-posta adresiniz

Telefon

Mesajınız

Temart Kalibrasyon Ölçüm ve Danışmanlık Merkezi Temart Kalibrasyon Ölçüm ve Danışmanlık Merkezi

Menü

Yoğunluk-Fizikon-Kimya Kalibrasyonu

Yoğunluk-Fizikon-Kimya Kalibrasyonu

Yoğunluk ölçümü hem ham maddelerde hem de mamul ürünlerde önemli bir kalite parametresidir. Katı, yapışkan ve sıvı maddelerin (örneğin metal, plastik, kimyasal, yağ ve gıda) yoğunluğunun doğru şekilde belirlenmesini sağlayan çeşitli teknikler vardır.

 

Kalite Kontrolü İçin Yoğunluk Bir ham maddede görülen ve yoğunluktaki farklılıktan anlaşılan değişim, mamul ürünün özelliğine veya kalitesine büyük zarar verebilir. Dolayısıyla ham maddelerde yoğunluk ölçümü malzemelerin saflığını doğrulamak için kullanılabilir. Bir maddeye daha ucuz bir alternatif madde karıştırılmışsa, bileşik maddenin ölçülen yoğunluğu saf maddeninkinden farklı çıkar. Yoğunluk homojenlikten emin olmak için de kullanılabilir. Üretilen bir parça homojen değilse, gücü ve çatlama direnci gibi temel performans özellikleri etkilenebilir. Örneğin, içerideki çok küçük bir hava kabarcığı dahi sonuçta üzerine kuvvet uygulanan bir parçanın sorun çıkarmasına neden olabilir. Kalitede sürekliliği takip etmek için basit ve uygun maliyetli bir yol, parçalardan rastgele numune almaktır. Doğru Tartım Niçin Çok Önemlidir? Yoğunluğu belirlemek için laboratuvarlarda yaygın şekilde kullanılan gravimetrik prosedürler; kaldırma kuvveti tekniği, yer değiştirme prensibi ve piknometre metodudur. En yaygın metot, Arşimet'in ilkesinden yararlanan kaldırma kuvveti tekniğidir: Sıvıya batırılan bir madde, yerine geçtiği sıvının ağırlığı kadar hafifler. İ.Ö 200 yıllarına uzanan bu kadim ilke bugün de yoğunluğu gravimetrik olarak belirlemek için kullanılmaktadır. Dolayısıyla yoğunluğun doğru biçimde ölçülmesi doğru tartım değerlerine son derece bağlıdır.