Temart Kalibrasyon Ölçüm ve Danışmanlık Merkezi
Temart Kalibrasyon Ölçüm ve Danışmanlık Merkezi

Teklif Formu

Adınız Soyadınız

E-posta adresiniz

Telefon

Mesajınız

Temart Kalibrasyon Ölçüm ve Danışmanlık Merkezi Temart Kalibrasyon Ölçüm ve Danışmanlık Merkezi

Menü

Sıcaklık Kalibrasyonu

Sıcaklık Kalibrasyonu

Sıcaklık sensörlerinin kalibrasyonu için en yaygın yöntem, sıcaklık sensörlerini bulundukları yerden sökerek, kuru banyolara ya da mikro-banyolara daldırmaktır. ... Bu durumda ya kalibrasyonu yapılacak sensörün bulunduğu ortama ya da yakınındaki termometre kılıfına referans termometre tatbik edilir.

 

Sıcaklığı ölçülecek yüzeye, sıcaklık sensörü temas ettikten sonra, sıcaklık dengelenmesi için bir süre beklemek gereklidir. Termometrenin ölçüm yapılan sıcaklıkta dengeye gelmesi için, prob yeterli bir derinliğe daldırılmalıdır. Bazı termometreler daha fazla daldırma derinliğine ihtiyaç duyarlar. Genelde hassas termometreleri, sıvı veya kuru banyo içine yaklaşık 15 cm (6 inch) derinliğe daldırmak gerekir, belirtilen daldırma derinliği prob çapı ile orantılı olarak değişiklik gösterir. İyi bir ölçüm doğruluğu ve denge elde etmek için, sıcaklığı ölçülecek sıvının karıştırılması gereklidir. Prob ve katı yüzeyler arasında oluşan hava kabarcıkları nedeni ile dengeye gelme süresi uzar, bu durumda probu daha derine daldırmak gerekir. Bazı özel termometreler, ölçümü yüzeyden yaparlar, bazen de prob kablosunun, yüksek sıcaklıklara dayanamaması nedeni ile derine daldırılması olanaksızlaşır.Sıcaklık ölçen ve gösteren cihazlar, sıklıkla, referans termometreler ile karşılaştırılarak kalilbre edilirler. Her iki termometre arasındaki mesafe azaldıkça, kalibrasyon doğruluğu iyileşir. Bunu sağlamak için en iyi yöntem, referans termometre ile kalibrasyonu yapılan termometrenin sensör elementlerin merkezlerini bir hizaya getirmektir. Sensörlerin merkez noktalarının, sensör tipine ve modeline göre değişiklik gösterebileceğini göz önünde bulundurunuz (örneğin PRT, TC, veya bimetalik sensörlerde olduğu gibi).Sıcaklık sensörlerinin kalibrasyonu için en yaygın yöntem, sıcaklık sensörlerini bulundukları yerden sökerek, kuru banyolara ya da mikro-banyolara daldırmaktır. Bu kalibratörler ile geniş bir aralıkta, kararlı bir sıcaklık ortamı sağlayıp, kalibrasyonu yapılan sensörün ve referans termometrenin ölçtüğü sıcaklıkları, yüksek doğruluk sağlamak için karşılaştırabilirsiniz. Alternatif olarak, sıcaklık sensörlerini bulundukları yerden sökmeden de kalibre edebilirsiniz. Bu durumda ya kalibrasyonu yapılacak sensörün bulunduğu ortama ya da yakınındaki termometre kılıfına referans termometre tatbik edilir.Derin dondurucuların, fırınların, iklimlendirme kabinlerinin sıcaklık doğrulamaları ve ayarları için, termometre doğrudan bu cihazların içine yerleştirilir, performansı doğrulamak için birkaç saat süre ile sıcaklık verilerini kayıt etmek gerekir. Aynı zamanda, ortalama, maksimum, minimum ve standard sapma gibi istatistiksel değerler, gerekli durumlarda kayıt edilir.Buhar sistemlerinin, soğutma kulelerinin, sıcaklık eşanjörlerinin, soğutma sistemlerinin, türbinlerin, dış veya iç yakımlı makinaların, enerji performans testi için giriş ve çıkış sıcaklıkları farkının ölçülmesi gerekir. Bu ölçümler bazen borular üzerinden ısılçiftler, ince-film sensörler,veya infra-red sıcaklık ölçüm cihazları ile yapılır. Yüksek doğrulukta sonuç elde edilmesi için, giriş ve çıkışın uygun yerlerine termometre kılıflarının kullanılması gereklidir.Böylece problar için gerekli olan yeterli daldırma derinliği sağlanmış olur. Bazı durumlarda boru çapı, yeterli daldırma için sınırlayıcı olduğu için, termometre kılıflarının boruya monte edilmesi halinde, sıcaklık probu akışkan yönüne paralel olarak daldırılacağı için yeterli daldırma derinliği sağlanmış olunur.